យួន​ជេរ​ខ្មែរ ខ្មែរ​ជេរ​យួន?


(Vannak Eng) #1

មិន​តិច​ដង​ទេ​ដែល​តែងតែ​ឃើញ​មាន​វីដេអូ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក និយាយ​ពីការ​ជេរគ្នា​រវាង​ប្រជាជន​ខ្មែរ និង​ជនជាតិ​យួន​ដែល​ចេះ​ខ្មែរ លើស​ពីនេះ​មាន​ទាំង​ខ្លះ​ខ្មែរ​ទេ​តែ​ខំ​បន្លំ​ធ្វើ​ជា​យួន​ដើម្បី​មក​ជេរ​ខ្មែរ​គ្នា​ឯង… សួរ​ថា​ធ្វើ​អញ្ចឹង​ដើម្បី​អី? ហើយ​បាន​អី​មក​វិញ?


(kopolomak09) #2

ចម្លើយខ្លីទេ បានឈ្មោះអ្នកស្នេហាជាតិ


(longsonan) #3

មកពីអ្នកនោះគាត់ចង់ល្បីនិងចង់សប្បាយ។


(Trodeth Oulsarakham) #4

ជេរទៅ​ជេរមក វាយ​ទៅ​វាយ​មក​សុទ្ធ​តែខ្មែរ​គ្នា​ឯង