ដាច់​ភ្លើង​ស្ទើរ​មួយ​ប្រទេស?


(Vannak Eng) #1

ដាច់​ភ្លើង​នៅ​វៀតណាម​សោះ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្មែរ​ដាច់​ភ្លើង​ស្ទើរ​តែ​មួយ​ប្រទេស? ដឹង​ថា អគ្គីសនី​វា​សំខាន់ តែ ក្រោយ​ពី ៣០ ជាង​មក​នេះ ក្រោម​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​តាម​ជំហាន​គីង្គក់ ខ្មែរ​នៅ​តែ​ពឹង​ទាំងស្រុង​លើ​វៀតណាម បើ​តែ​យ៉ាង​ដូច្នេះ តើ​ខ្មែរ​អាច​ជា​ដៃគូ​សន្ទនា​ស្មើ​មុខ ជាមួយ​វៀតណាម​ក្នុង​រឿង​ជម្លោះ​ព្រំដែរ ឬ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែរ​ឬ​ទេ?


(kaosinchhong) #2

ពិត​ជា​រឿង​គួរ​អោយ​ខ្មាស​គេ​ដែរ​ មាន​ទឹក​មាត់​ឯណា​ ទៅ​តវ៉ា​រឿង​ព្រំ​ដែន​ កោះត្រល់​ រឺ​ចូល​ជា​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​កើតទៅ?​


(Meng Edeth) #3

កាល​រដ្ឋាភិបាល​ចង់​ធ្វើ​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​ម៉េច​ក៏​នាំ​គ្នា​តវ៉ា​ និង​រហូត​ដល់​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ផង​ថា​គេ​ចង់​បំផ្លាញ​ធម្មជាតិ អញ្ចឹង​មាន​តែ​ទិញ​អគ្គិសនី​គេ​មក​ប្រើ។

ដល់​ដាច់​ភ្លើង​អញ្ចឹង​នាំ​គ្នា​ស្រែក​ថា​ឲ្យ​គេ​។ បើ​ព្រម​ឲ្យ​ធ្វើ​វារីអគ្គិសនី​ម្ល៉េះ​មាន​ភ្លើង​ប្រើ​បាត់​ទៅ​ហើយ ហើយ​ក៏​មិន​បាច់​ដាច់​ដោយ​សារ​គេ​ទេ។


(leaksophavatey) #4

then what can u say about the hydroelectric dam at Komjay?


(hakvenghorng) #5

I feel embarrass to see yr comment by showing us the reason which Cambodia has no Electric because of people do the demonstrate of the hydroelectric dam. You have compared about electric provider in Vietnam and Cambodia but you guy never know about their hydro-power. You know , Vietnam can produce the electric for their big capital city (Hanoi) and other provinces by not build hydroelectric dam. We are not banned Mr. Gov to built the hydroelectric dam if he can show us with properness since many people are concern about deforestation and environment. Thanks!