តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណា ចំពោះការជជែកពិភាក្សាពីនយោបាយ, បើសិនជាវែកញែកជំទាស់ខាងកាន់អំណាច គេថាយើង បក្សប្រឆាំង បើស្របគេថាផ្គាប់មុខ?


(somsakdarona) #1

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណា ចំពោះការជជែកពិភាក្សាពីនយោបាយ, បើសិនជាវែកញែកជំទាស់ខាងកាន់អំណាច គេថាយើង បក្សប្រឆាំង បើស្របគេថាផ្គាប់មុខ?


(Vannak Eng) #2

ដោយ​សារ​តែ​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន(ខ្មែរ​យើង) គាត់​មិន​បាន​យក​គំនិត​មក​ពិភាក្សា តែ​ច្រើន​តែ​យក​បញ្ហា​បុគ្គល​មក​ពិភាក្សា!!!